Edebiyatta Posthümanizm- Kitap 2 – Editör: Sümeyra Buran

Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte ivme kazanan NBIC (nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojileri ve bilişim bilim) teknolojileri alışılageldik kavramlar üzerinden yapılan geleneksel insan tanımlarını ve insana yüklediğimiz değerleri değiştirmektedir. İnsanın ve doğanın ‘doğasını’ değiştirmenin eşiğinde olan kök hücre araştırmaları, yeniden üreme biyoteknolojileri, sentetik biyoloji, insan genom ve gen-tasarım teknolojilerinden, klonlama teknolojileri, türler arası organ nakil teknolojileri ve suni hayat ve yapay yaşam ortamlarına kadar birçok biyomedikal, biyoteknolojik ve sibernetik buluş yeni bir dönüm noktasını ya da insanlık tarihinde yeni bir kırılmayı işaret etmektedir. Söz konusu gelişmelere eşlik eden düşünsel değişimler ise insana ve doğaya dair genel geçer ve asla değişmez diye adlandırdığımız temel kategorileri sorgulayarak dönüşümün gerekliliğini vurgulamaktadır. Posthümanizm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda da insan, insan-ötesi/ üstü/sonrası/dışı/ alternatif senaryolar üretir/sunar. Bütün bu gelişmeleri ve dönüşümleri ele almayı amaçlayan Posthümanizm Serisi’nin ilk kitabı olan Edebiyatta Posthümanizm, Batı toplumlarını ideolojisini ve zihniyetini yüzyıllardır besleyen insanı evrenin merkezi kabul eden anlayış biçiminin vuku bulduğu insan/doğa, insan/insan-olmayan gibi ikili düşünce sistemini kökten çökerten posthümanizm kuramlar bütününün edebi yazında nasıl kavramsallaştırıldığını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, bu kitap Posthümanizm ve Edebiyat ilişkisini derinlemesine inceleyen farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde yazılmış çeşitli Osmanlı-Türk ve Batı edebiyatlarından örnekleri posthümanist kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek insan ötesi yaşam türlerinin edebiyattaki yansımalarını tartışır. Seçilen eserlerde posthümanizmin feminizm, ekoeleştiri, biyopolitika ve transhümanizm gibi kuramlarla birbirlerine katkısı doğrultusunda yakından ilişkisi incelenmektedir.

“Türk akademisyenler tarafından edebiyatta posthümanizm üzerine tartışmaları bir araya getiren bu yeni kitap, bu projeyi Batı ve Doğu arasındaki geleneksel Avrupa anlayışının başka bir ikililiğine karşı genişletir. Bu yeni kitabın özellikle heyecan verici yanı, hem Anglo-Amerikan hem de Türk romanları hakkındaki tartışmaları bir araya getirmesi ve tartışmayı genellikle ihmal edilen perspektifleri ve tarihleri içerecek şekilde genişletmesidir. Hem Batı hem de Doğu küresel tarihlerinde—Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının merkezinde coğrafi konum olarak önemli bir rol oynayan Türkiye’nin zengin tarihi, edebiyat kültürünün çok sayıda kültürel etkiyle benzersiz bir şekilde konuşabilmesini ve posthümanist düşüncenin bunlara nasıl meydan okuduğunu veya yeniden çerçevelediğini düşünmesini sağlar. Bu yeni kitap, yeni tarihsel ve kültürel arşivlerden yararlanarak posthümanizm anlayışımızı genişletmeyi vaat eder ve böylelikle tartışmalar daha küresel hale geldikçe bu alanda önemli bir yeni sayfa açılmasına işaret eder.”

– Sherryl Vint, Kaliforniya Üniversitesi Riverside, ABD

“Temel bir yapıt. Türk mirasının derin bilgeliği ve bilgisi ile posthüman söylemi arasında – veya tam tersi – köprü kuran bir yapı taşı. Ne olduğumuzun – bireyler, türler, gezegen olarak – daha fazla anlaşılmasına yönelik yerel ve küreselin, dünün, bugünün ve yarının buluştuğu edebî bir gelişim yolculuğu.”

– Francesca Ferrando, New York Üniversitesi, ABD

“Bu tam zamanında çıkan ve önem teşkil eden kitap, yalnızca edebiyat dünyasının geleneksel coğrafi sınırlarını aşmakla kalmıyor aynı zamanda gelişen teknolojinin bizi kuşatan yaşam sistemleriyle birlikte kendimiz hakkındaki görüşlerimizi nasıl etkilediğine dair derin soruları faydalı bir şekilde ele alıyor.”

– Kevin LaGrandeur, New York Teknoloji Enstitüsü, ABD

“Posthüman tanımlamalarından ve ‘sorularından’ edebi formlarda vücut bulmalarına kadar, akademide yer alan genç bilim insanlarının makalelerinin yer aldığı bu kitap, ‘posthümanizmi’ çeşitli türlerle ön plana çıkarıyor. Philip K Dick’inki gibi klasik metinlerden McEwan’ın eserleri gibi daha yeni dönüşlerle sıkı bağ kuran bu cildin en büyük katkısı; felsefi bakış, düşünce ‘okulu’ ve eleştirel görüşler ekseninde posthümanizm hakkındaki tüm ana söylem ve tartışmaların edebi metinlerde her zaman öngörüldüğünü, belgelendiğini ve tartışıldığını göstermesidir. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca etkisi sürecek bir cilt”

– Pramod K. Nayar, Hyderabad Üniversitesi, Hindistan

Basım Yılı: 2020

Sayfa Sayısı: 359

Yayınevi: Transnational Press London

Etiketler

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Üzgünüz - Yoruma Kapalı

"Once upon a time in the future: 2121" (Aka: Bir Zamanlar Gelecek: 2121)

Sıcak Kafa / Afşin Kum

HİLE – Bölüm – 1

KUTU – Bölüm – 1

Voidrunner

Kategoriler

Ziyaretçiler

Bugün: 85
Bu hafta: 85
Toplam: 301873