Kontrpiye – Hakkı Anıl Fındıkçıoğlu

Güzel bir yaz gününün sabahında, henüz güneş insanı gölgelere kaçırmak için ortalığı kızıştırmamışken, tatlı bir esintinin içerisinde kıyısında oturduğunuz denizin dalgalarını seyrettiğinizi düşünün. İşin romantizmini bir tarafa bırakacak olursak, karşınızda belki hırçınca ya da sakince kıyıyı döven, sizin esintilerin içerisinde ilgisizce bakarak hayallere daldığınız dalgaların varlığını ses dalgalarından ve yansıttığı ışıktan algılarsınız. Bu ışık da ses de dalga özelliği taşır, yine de dalga özelliklerinin temelleri birbirinden oldukça farklıdır. Ama evrenin neresine giderseniz gidin, sesin ve ışığın dalga özellikleri hep aynı fizik ilkelerine uyacaktır.
İşte belki siz bir deniz kıyısında sakince otururken, evrenin başka bir yerinde insanoğlundan çok farklı bir yaşam formu aynı fizik ilkelerini kullanarak hem görsel hem de işitsel iletişim halindeydiler.
Şimdilik konuşan sadece tek ses vardı ve kendisi ile aynı yaşam formundan olan diğerlerinin iletişim cihazlarından sesini duyu organlarına ileten ses dalgaları, bir insan tarafından duygusuz olarak tarif edilebilecek bir tonda geliyordu. Sesindeki monotonluk resmiyetine değil, atalarının insanoğlundan daha uzun ve oldukça farklı geçmişine dayanıyordu;
-Cisim, anakütleçekimsistemine* girdikten bir süre sonra tespit edilmiştir. Dış sistem yörüngelikayaçlar* üzerinde araştırma yapan araçlarımızdan birinin tarayıcı cihazları vasıtası ile varlığından haberdar olunmuş ve bölgedeki detaylı taramalarımız sonrası yeri tespit edilmiştir. Dış sistem görevini tamamlamış atıl durumdaki bir kütleiletici vasıtası ile tespit edilen cisim dış yörüngelikayaçlardan birinin yörüngesine yerleştirilmiş ve kütleiletici yörünge yerleşimi sonrası yaşamyapısal* kirlilik nedeni ile ayrıştırılmak için dış uzaya yönlendirilmiştir.
Son çıkan ses dalgasının hemen ardından frekans ve hız bakımından farklı karakteristiklere, yine de aynı monotonluğa sahip bir başka ses iletişime geçti;
-Olası yaşamyapısal kirlilik göz önünde bulundurulduğunda bu keşfedilen cismin anakütleçekimsistemi konumu herhangi başka bir akılbirlikyapı* tarafından keşfedilebilir mi?
Konuşan ses her ne kadar bu yaşam formuna özgü monotonluğa sahip olsa da sorunun içeriğinde bir miktar endişe olduğunu iddia etmek abartı olmazdı. İlk konuşan uzaylı gecikmeden açıklamalarına başlamıştı;
-Cismin boyutları göz önünde bulundurulduğunda ana yörüngelikayaca 2 ikincil uydu mesafesi yaklaşıma kadar tespit edilememesi oldukça yüksek bir olasılık. Fakat cisim yaydığı temelyapıyüksekparcacık* nedeni ile alıcılarımız tarafından tespit edilmiştir. Tespit edilmesi sonrası cisimden ana yörüngelikayaca ulaşacak herhangi bir emareyi engellemek için yeterince zaman olduğu hesaplanarak, ışınımdalgaboyu ve ışınımfrekansı* skalası boyunca tarama yapılmış ve cismin varlığını gösteren tüm emareler ana yörüngelikayaç birincil uydu mesafesinde engellenmiştir. Dış yörüngekayaç araştırma akılbirlikyapısı dışında herhangi bir akılbirlikyapı tarafından tespiti mümkün değildir.
Soru soran ses karakteristiğini kaybetmeden ama endişe izleniminden sıyrılmış olarak
-O zaman en son araştırma sonuçlarınız nedir? diye sordu.
-Öncelikle, cisim yüzeyinde yüksek miktarda yaşamyapısal kirlilik tespit edilmiştir. Bu nedenle şu an için araştırmalarımız sadece dış yörüngelikayaç yüzey araştırmalarında kullanılan uzakötesitarayıcı* kullanımı ile sınırlı. Kullanılan ekipman ile görsel veri toplanmakta ve yaşamyapısal kirlilik üzerinde, cismin elektronpaylaşmalı* malzemeden yapıldığını düşündüğümüz ana gövdesi üzerinde maddebileşimsel* analizler yapılmaktadır. Görsel analizler birçok uzman tarafından incelemeye alınmıştır. Gözsiniriuyarıcılarınızı* takarsanız görsel analiz sırasında toplanan verilerden bazılarını görebilirsiniz. Görsel veri analizi sırasında ilk göze çarpan, cisim genelinde yaşamyapısal kirlilik, gözberisi sınırının altında* sayıları milyonları bulan küçük yaşamyapısal formlar. Cismin dış yüzeyinde bu yapıların çeşitliliği çok az iken, cisim iç hacminde karşılaşılan çeşitlilik, anakayaçdışıyerleşimlerde* gördüğümüz çeşitlilikten oldukça fazla. Şu an için henüz numune alma aşamasına geçilmediğinden dolayı bilgimiz sınırlı ama kullandığımız cihazlarla yapılan maddebileşimsel analizlerde yaşamyapısal kirliliğin kaynağı yaşam formlarının karbon tabanlı bir yaşam formu olduğu kanaatini vermekte.
Bu sefer başka bir ses araya girmişti. Bir insan evladı bu toplantı denebilecek organizasyonda yer alsaydı dikkat kesilmediği müddetçe birinin kendi kendine konuştuğunu sanırdı. Arada tek fark kelimeler arasında duraklamalardı;
-Asıl bulgularınızdan bahsedecek misiniz yoksa henüz açıklanma kararı verilmedi mi?
-Bilgilendirme için yeterince gözlem yapıldığı düşünülmektedir. Bu nedenle sesdalgasıaktarımı* programı içerisindedir. Yaşamyapısal kirlilik ile ilgili elimizdeki en ilginç bulgu cisim iç hacminde yapılan görsel analizler sırasında ortaya çıktı. Cisim iç hacmi içerisinde yer alan kapalı bir bölmede parça parça yaşamyapısal yığın bulunmuştur. Bu yığınlar yoğun bir maddebileşimsel deformasyona uğradıklarından görsel formlarını yüksek derecede kaybettikleri öngörülmektedir. Fakat görsel verilerin uzman kontrolleri sırasında hazırlanan raporların çoğunda, bahsi geçen yığınların yaşamsal fonksiyonlarını kaybeden evrenalgı* derecesi bize yakın veya az ihtimalle bizden yüksek karmaşıkbeyinsinirbağlantılı* yaşam formu oldukları yönünde görüş bildirilmiştir. Ayrıca cisim dış yüzeyinde tespit edilen bir adet altın disk** üzerindeki düzençizgisel* şekiller göz önünde bulundurularak inceleme amaçlı alınmış ve yaşamyapısalarındırma* işleminden geçirilmiştir. Uzmanların yaptığı ilk incelemelerde altın plakanın bir çeşit verisaklayıcı* olduğu ve verilerin karmaşıkbeyinsinirbağlantılı yaşam formu tarafından oldukça ilkel bir cihaz aracılığı ile okunabildiği keşfedilmiştir. İncelemeler devam etmekte ve altın plaka üzerindeki veriler de analizlere tabii tutulmaktadır. Şu ana kadar altın plakadan öğrenebildiğimiz, konu cisim yakınsaksistemlerden* biri olan III.OotY kütleçekimsistemi* içerisinde anakütleçekim ötesi yörüngekayaç programı içerisinde incelenmiş 3. Yörüngekayaçtan geldiğidir. Tüm teknik ayrıntılar verialıcı’larınıza gönderilen verilerde mevcuttur.
Sanki o toplantı için söylenmesi ve duyulması planlanan her şey o an bitmiş gibi herkes durakladı. Bu duraklama ortamda biranda bir sessizlik yaratmamıştı, sadece olabildiğince yavan bir vızıltı sona ermiş gibiydi. Bir insan için uzun, toplantıdaki uzaylılar için yeterli bir zaman sonra, diğerlerinden çok farklı bir ses veya tek bir ses olmaya çalışan farklı ses dalgası kaynakları bir ağızdan konuşmaya başladılar.
Mutlak temsili karar vericiler* olarak bir kanaate varmışızdır. Cisim üzerinde tüm gerekli analizler tamamlansın. Cismin geldiği anakütleçekim ötesi yörüngekayaç, dış yörüngekayaç kapsamlı yerleşimyeriinceleme testine tabi tutulsun. Dış yörüngekayaç inceleme çalışmaları kaynaklarımızı ciddi miktarda tüketmekte. Bu bahsettiğiniz yörüngekayaç yüksek uzmanentegresi* tarafından uygun bulunur ve değerlendirmeyi geçer ise, yüksek uzmanentegresinden konu yörüngekayaç yaşamyapısal istila ve anakayaçdışı yerleşim planlarını sunmalarını bekleyeceğiz. Veri aktarımı bitmiştir.
Notlar:
*Anakütleçekimsistemi: Uzaylı güneş sistemi
Yörüngelikayaç: Gezegen
Kütleiletici: Taşıyıcı, kargo gemisi
Yaşamyapısal: Biyolojik
Akılbirlikyapı: Organizasyon
Temelyapıyüksekparçacık: Radyasyon
Işınımdalgaboyu ve ışınımfrekansı: Elektromanyetik spektrum
Uzakötesitarayıcı: Bir çeşit uzaylı uzay drone’u
Elektronpaylaşmalı: Metal
Maddebileşimsel: Kimyasal
Gözsiniriuyarıcı: Bir çeşit uzaylı görüntüleme cihazı
Gözberisi sınırı altı: Mikroskopik canlılar sınıfını belirleyen ayrım
Anakayaçdışıyerleşimler: Bizim açımızdan Dünya dışı yerleşim.
Sesdalgasıaktarımı: Brifing
Evrenalgı: Zeka
Karmaşıkbeyinsininrbağlantılı: Oldukça kısa bir ifade ile “zeki”
Düzençizgisel: Geometrik
Yaşamyapısalarındırma: Sterilizasyon
Verisaklayıcı: Kayıt cihazı denebilir.
Yakınsaksistem: Uzaylı güneş sistemine yakın bir dışgüneş sistemi
Kütleçekimsistemi: Dışgüneş sistemi
Mutlak temsili karar verici: Muhtemelen meclis benzeri bir siyasi organizasyon
Uzmanentegresi: Uzaylı bilim adamlarının oluşturduğu bilimsel komite
**Altın disk: 1977 yılında fırlatılan Voyager uzay araçlarında bulunan altın plakların bir kopyası

Etiketler

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Üzgünüz - Yoruma Kapalı

"Once upon a time in the future: 2121" (Aka: Bir Zamanlar Gelecek: 2121)

Sıcak Kafa / Afşin Kum

HİLE – Bölüm – 1

KUTU – Bölüm – 1

Voidrunner

Kategoriler

Ziyaretçiler

Bugün: 0
Bu hafta: 347
Toplam: 302135